محاسبه حقوق و دستمزد از پایه ترین و مهم ترین کار های مدیریت یک کسب و کار به شمار میرود. حسابداری حقوق و دستمزد، شامل محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان، محاسبه انواع کسورات مطابق با آخرین قوانین و مقررات الزامی چون مالیات و بیمه و نحوه ثبت حسابداری این هزینه است.

این دوره مقدماتی از آموزشگاه فی مناسب مدیران کسب و کار و تمام افراد علاقه مند به این حوزه می باشد که قصد دارند مدیریت بودجه بندی را به صورت حرفه ای تری انجام بدهد و بصورت دقیق تر کسب و کار خود را اداره کنند.

سرفصل های دوره جامع حقوق و دستمزد  در شیراز 1402 :

 •  بررسی کامل قانون کار و تامین اجتماعی
 •  انواع قرارداد کار و نکات مربوطه
 •  بررسی کامل مزایا و کسورات حقوق و دستمزد
 •  نحوه محاسبه میزان کارکرد پرسنل
 •  نحوه محاسبه حقوق ودستمزد ماهانه
 •  نحوه محاسبه شب کاری و نوبت کاری پرسنل
 •  نحوه محاسبه جمعه کاری و تعطیل کاری
 •  نحوه محاسبه عیدی و پاداش و سنوات پرسنل با مثال ها کاربردی
 •  نحوه محاسبه مالیات حقوق
 •  نحوه محاسبه حق بیمه
 •  نحوه تهیه و ارسال لیست بیمه و لیست مالیات حقوق
 •  نحوه تهیه فایل های اکسل محاسبه کارکرد و فیش حقوقی
 •  نحوه تسویه حساب با پرسنل

این آموزش مناسب چه کسانی است؟

 •  عالقه مندان ورود به بازارکار حسابداری
 •  تقویت مهارت های حسابداری و بروزنمودن اطالعات مربوطه
 •  حسابدار حقوق و دستمزد مجموعه
 •  دانشجویان رشته های مالی یا رشته های مرتبط
 •  ارائه دهندگان خدمات مالی
 •  صاحبان کسب و کار هایی که قصد دارند
 •  دانش عمومی حسابداری را بر تخصص خود بیافزایند
 • مرکز آموزش های تخصصی فنون حساب

این مرکز دوره ای را در زمینه حسابداری حقوق و دستمزد ارائه می دهد که شامل موارد زیر است:

 • مفاهیم پایه ای حسابداری حقوق و دستمزد

 • قوانین و مقررات مربوط به حقوق و دستمزد

 • محاسبه حقوق و دستمزد

 • بیمه و مالیات

 • نرم افزار حقوق و دستمزد

 • موسسه آموزش عالی آزاد فنون حساب

این موسسه دوره ای را در زمینه حسابداری حقوق و دستمزد ارائه می دهد که شامل موارد زیر است:

 • مفاهیم پایه ای حسابداری حقوق و دستمزد

 • قوانین و مقررات مربوط به حقوق و دستمزد

 • محاسبه حقوق و دستمزد

 • بیمه و مالیات

 • نرم افزار حقوق و دستمزد

 • کارورزی

 • دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز دوره ای را در زمینه حسابداری حقوق و دستمزد در مقطع کارشناسی ارائه می دهد. این دوره شامل موارد زیر است:

 • مفاهیم پایه ای حسابداری

 • حسابداری مالی

 • حسابداری بهای تمام شده

 • حسابداری مدیریت

 • حسابرسی

 • حسابداری دولتی

 • حسابداری مالیاتی

 • حسابداری حقوق و دستمزد

 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز دوره ای را در زمینه حسابداری حقوق و دستمزد در مقطع کارشناسی ارائه می دهد. این دوره شامل موارد زیر است:

 • مفاهیم پایه ای حسابداری

 • حسابداری مالی

 • حسابداری بهای تمام شده

 • حسابداری مدیریت

 • حسابرسی

 • حسابداری دولتی

 • حسابداری مالیاتی

 • حسابداری حقوق و دستمزد

 • مرکز آموزش جهاد دانشگاهی فارس

مرکز آموزش جهاد دانشگاهی فارس دوره ای را در زمینه حسابداری حقوق و دستمزد ارائه می دهد که شامل موارد زیر است:

 • مفاهیم پایه ای حسابداری حقوق و دستمزد
 • قوانین و مقررات مربوط به حقوق و دستمزد
 • محاسبه حقوق و دستمزد
 • بیمه و مالیات
 • نرم افزار حقوق و دستمزد

علاوه بر موارد فوق، شما می توانید با جستجو در اینترنت، کلاس های حسابداری حقوق و دستمزد را در شیراز پیدا کنید. همچنین می توانید با موسسات حسابداری و شرکت های مشاوره ای که در زمینه حقوق و دستمزد فعالیت می کنند، تماس بگیرید و از آنها در مورد ارائه کلاس های آموزشی سوال کنید.