آیا تا به حال فکر کرده‌اید که چگونه شرکت‌ها موفقیت‌ها و چالش‌های مالی خود را مدیریت می‌کنند؟ چگونه تصمیمات بزرگ تجاری مبتنی بر اطلاعات مالی گرفته می‌شود؟ دوره حسابداری، کلید ورود به این دنیای پر از راز و رمز است.

حسابداری بیش از آنکه فقط یک فرآیند ثبت و تحلیل اطلاعات مالی باشد، یک هنر است. هنری که با آموزش و تمرین، شما را قادر می‌سازد تا درک بهتری از پیچیدگی‌ها و فرصت‌های موجود در دنیای تجارت داشته باشید.

چرا باید این دوره را انتخاب کنید؟

 1. دید عمیق به دنیای تجارت: حسابداری، زبان تجارت است. با فهمیدن این زبان، شما به راحتی می‌توانید وضعیت مالی شرکت‌ها و سازمان‌ها را تجزیه و تحلیل کنید.
 2. تصمیم‌گیری بهتر: با یادگیری حسابداری، شما یاد می‌گیرید که چگونه اطلاعات مالی را در تصمیم‌سازی‌ها استفاده کنید.
 3. فرصت‌های شغلی گسترده: حسابداری یکی از رشته‌هایی است که همواره تقاضای بالایی در بازار کار دارد.
 4. مهارت‌های قابل انتقال: مهارت‌هایی که در این دوره یاد می‌گیرید، در بسیاری از زمینه‌ها قابل استفاده است.

سرفصل های دوره حسابداری(ویژه بازار کار) :

 1.  معرفی کامل حساب ها
 2.  نحوه ثبت اسناد حسابداری تمامی رویداد های مالی
 3.  پروژه حسابداری شرکت های خدماتی و بازرگانی
 4.  حسابداری تسهیالت بانکی
 5.  انواع فاکتورها و اسناد مورد استفاده در شرکت ها
 6.  تحریر دفاتر قانونی و بررسی قوانین مربوطه
 7.  نحوه محاسبه حقوق و دستمزد و بررسی قوانین کار و تامین اجتماعی
 8.  ارسال لیست بیمه
 9.  ارسال لیست مالیات حقوق
 10.  نحوه ارسال صورت معامالت فصلی و بررسی کامل ماده 169 ق.م.م
 11.  اظهارنامه ارزش افزوده
 12.  سامانه مودیان مطابق آخرین تغییرات
 13.  صورت مغایرت بانکی
 14.  تهیه صورت های مالی و روش های پرکاربرد در تجزیه و تحلیل آنها
 15.  نحوه محاسبه مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی و بررسی قوانین مربوطه
 16.  اکسل در حسابداری(توابع مربوطه)
 17.  آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار

 

این آموزش مناسب چه کسانی است؟

 1.  علاقه مندان ورود به بازارکار حسابداری
 2.  تقویت مهارت های حسابداری و بروزنمودن اطالعات مربوطه
 3.  عالقه مندان به ارتقا شغلی در محیط کاری از کمک حسابدار به سمت حسابدار
 4.  دانشجویان رشته های مالی یا رشته های مرتبط
 5.  ارائه دهندگان خدمات مالی
 6.  صاحبان کسب و کار هایی که قصد دارند دانش عمومی حسابداری را بر تخصص خود بیافزایند

 

پس، آماده‌اید تا به جمع متخصصان حسابداری بپیوندید؟ دوره حسابداری گاما، دربی به یک مسیر جذاب و پرچالش در عرصه تجارت است. با ما همراه شوید و به جهانی نو از فرصت‌ها و یادگیری‌ها وارد شوید.